Van leRensbelang, een participatief traject naar nieuwek eindtermen

Een onderwijshervorming, de politieke wereld spreekt er al jaren over. Minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) opende begin 2016 het langverwachte debat hierover.

De richting werd bepaald door de volgende vier centrale vragen: Wat moet elke jongere op school…

1) leren om deel te nemen aan de maatschappij van morgen ?
2) leren om zich persoonlijk te ontwikkelen ?
3) leren om later aan het werk te kunnen ?
4) meekrijgen om levenslang verder te kunnen leren ?

‘Van LeRensbelang’ was geboren, een mooi staaltje participatie in drie fasen.

Fase 1:

« de 50 dagen van het onderwijs ». Het opzet was om zo veel mogelijk ideeën rond de vier vragen te verzamelen bij een zo groot mogelijke groep van burgers en organisaties.

Fase 2:

een « nacht van het onderwijs » per provincie, die telkens volgens hetzelfde stramien verliep: de resultaten van de eerste fase werden beknopt voorgesteld in 14 clusters die essentieel zijn voor jongeren om op school te leren en dan vond een reflectie op deze resultaten plaats in groepen om één cluster kritisch te bekijken.

Fase 3:

het Onderwijsfestival, de feestelijke afsluiter van het hele traject. Er werd gekozen voor een festivalconcept waarbij deelnemers hun eigen programma konden samenstellen (panelgesprekken, speeddating met parlementsleden…).

Wat leert ‘Van leRensbelang’ ons ?
Veruit iedereen is het eens over de kwalificerende functie (kennis en vaardigheden ontwikkelen) van het onderwijs, maar de subjectiverende en socialiserende functie leveren heel wat meer discussie op. Jongeren dromen van een school die hen ook begeleidt om tot evenwichtige volwassenen uit te groeien, die met kennis van zaken en met respect voor de ander in de wereld staan.

In de toekomst
Met al de informatie die ‘Van LeRensbelang’ opleverde, kunnen beleidsmakers de eindtermen goed herdefiniëren. Er is enkel verzameld wat volgens burgers van lerensbelang is, maar een evaluatie van de huidige eindtermen ontbreekt. Er werd alleen gefocust op het wat en niet op het hoe terwijl de vorm vaak van cruciaal belang is. Er gebeurt op scholen al heel veel rond de 14 clusters. Hoog tijd om al deze projecten aan te kaarten, te evalueren en uit te wisselen.

___

Caroline Robberechts

___

Woordenschat

  • Van LeRensbelang : Jeu de mots avec van levensbelang (d’importance vitale), leren signifiant apprendre
  • Eindtermen : Objectifs finaux
  • Onderwijshervorming : Réforme de l’enseignement
  • Staaltje : Échantillon, exemple
  • Clusters : Groupe
  • Beleidsmakers : Décideurs politiques

___

Lucas Bernaerts