Het recht om eigen genderidentiteit te ontwikkelen

Photo by Dainis Graveris

“We hebben ook ons best moeten doen om een genderneutrale fiets te vinden.” Het was een reactie bij een tekst die onlangs gedeeld werd op Facebook.

In de tekst uitte een oud-journalist zijn verontwaardiging over een fabrikant die twee soorten zeep verkoopt. Eén voor ‘de allerliefste prinsesjes met een zachte geur’ en één voor ‘stoere jongens, na een dag vol avonturen’. Een fiets waarmee alle kinderen kunnen rijden of een zeep waarmee je alle kinderen kunt wassen, ho maar !

Nochtans is de laatste jaren het bewustzijn gegroeid dat gender geen strikt onderscheid is tussen vrouw-zijn enerzijds en man-zijn anderzijds. We beseffen steeds meer dat het om een breed en fijnmazig continuüm gaat tussen twee archetypische beelden. Mensen bevinden zich zelden aan de uiteinden van dat continuüm maar ergens tussen de twee uitersten in. Daarbij komt dat de plek waar iemand zich op de lange lijn tussen het oervrouwelijke en -mannelijke positioneert niet vaststaand is. Of we ons meer man of vrouw voelen fluctueert afhankelijk van heel wat factoren.

Wat in een vrije 21ste eeuwse samenleving vooral telt, is dat iedereen op elk moment moet kunnen kiezen of hij zich vrouw, man of één van de rijke identiteiten daartussenin voelt. Het voor mensen mogelijk maken om daarin hun eigen weg te zoeken, begint van bij de geboorte. Een steeds groter wordende groep ouders is daar bewust mee bezig en wil hun kinderen alle kansen bieden om hun eigen genderidentiteit te ontwikkelen. Alleen blijken producenten mijlenver achterop te hinken.

Antwoord van de oud-journalist: “Meneer of mevrouw de fabrikant, schaamt u zich niet ? Dat u die seksistische blabla, die uw marketeers u blijkbaar in het oor hebben gefluisterd, klakkeloos hebt goedgekeurd ?” Je zou van hedendaagse producenten inderdaad verwachten dat ze eigentijdse producten aanbieden en hun verantwoordelijkheid opnemen. En als dat laatste te veel gevraagd is, dat ze tenminste inspelen op een vraag van vele ouders naar genderneutrale spullen. Niet iedereen is op zoek naar babypakjes waar ofwel roze bloemen ofwel blauwe auto’s op afgebeeld staan.

Door het tekort aan genderneutrale kinderspullen, schotelen we kinderen (vaak onbewust) het traditionele beeld van twee strikt gescheiden sporen voor: ofwel ben je een vrouw ofwel een man. Daarmee ontzeg je hen de kans om zelf op zoek te gaan naar de genderidentiteit waar zij zich goed bij voelen en om te ontdekken dat die fluïde is. Een grote fout, want net dat is één van de voorwaarden om uit te groeien tot zelfbewuste en gelukkige jongeren.

[ Photo by Dainis Graveris ]

___

Caroline Robberechts

___

Bron: BAVO, C. (22 mei 2017). Middagjournaal. ‘Ik heb het gisteren voor het eerst gehoord en ben er nog niet goed van’. Geraadpleegd via radio1.be

Woordenschat

  • Enerzijds…. en anderzijds : d’une part… et d’autre part
  • breed en fijnmazig : large et dense
  • vaststaand : fixé
  • klakkeloos : aveuglément
  • tekort : manque, pénurie
  • spullen : affaires, choses, trucs
  • schotelen : offrir, servir
  • zelfbewuste : confiant, qui a confiance en soi

___

Michaël Horevoets