Jong Groen pleit voor wettelijke erkenning van vriendschap

Stel, je bent enig kind. Je vader en je moeder zijn overleden, veel familie heb je niet. Voor jou is dat geen probleem, je hebt een druk sociaal leven en veel vrienden waar je op kan rekenen.

Alleen kunnen die vrienden niet genieten van de voordelen waar je familieleden recht op zouden hebben. Een dag verlof voor je huwelijk, bijvoorbeeld, of tijdskrediet voor mantelzorg als je ziek wordt.

Onze maatschappij evolueert constant. Familie is niet langer de enige hoeksteen van de samenleving. Ook vrienden spelen een steeds belangrijkere rol. Helaas word deze realiteit nog niet weerspiegeld in de wet. Als Yessin trouwt, heeft Jan, zijn beste vriend én getuige, geen recht op een dag klein verlet, in tegenstelling tot Yessins broer.

Het wettelijk vacuüm dat hier opduikt zou opgevangen kunnen worden door bric-a-brac overal uitzonderingen en wetten op maat bij te maken. Maar zou het niet beter zijn om een simpel wettelijk concept te creëren voor vriendschap ?

Concreet stelt Jong Groen voor om erkende vrienden gelijk te stellen aan broers of zussen, een verwantschap in de 2de graad dus.

Dit maakt het voorstel gemakkelijk te implementeren: we werken verder op een reeds bestaand statuut en verhinderen zo een wildgroei aan nieuwe wetten voor specifieke uitzonderingen.

Uiteraard is wettelijke vriendschap wederkerig: beide vrienden moeten hun vriendschap registreren. Om misbruik tegen te gaan, kan je maximaal drie wettelijke vrienden hebben. Om diezelfde reden krijgt je wettelijke vriend ook pas erfrechten na drie jaar. Vriendschappen registreer je immers in de eerste plaats om elkaar te kunnen bijstaan in goede en slechte tijden. Een wettelijke vriendschap moet om de vijf jaar door beide partijen hernieuwd worden, zoniet vervalt de erkenning. Mocht het tussen de beste vrienden om één of andere reden toch mislopen, kan de registratie wel eenzijdig opgezegd worden.

___

Céline Van Den Abeele

___

Woordenschat

 • Wettelijke erkenning: reconnaissance légale
 • Stellen: placer, poser, imaginer que
 • Vrienden waar je op kan rekenen: des amis sur qui tu peux compter
 • Genieten: bénéficier, profiter
 • Huwelijk: mariage
 • Mantelzorg: prise en charge, soins
 • Maatschappij: société
 • Hoeksteen: pierre angulaire
 • Samenleving: vie sociale
 • Getuige: témoin (de mariage)
 • In tegenstelling: contrairement à
 • Opvangen: accueillir, recevoir, intégrer
 • Uitzonderingen: exceptions
 • Gelijk te stellen aan: assimiler à
 • Verwantschap: parenté, lien, affinité
 • Wederkerig: réciproque
 • Om misbruik tegen te gaan: pour empêcher l’abus
 • Erfrechten: droits de succession

___

Michaël Horevoets