(W)arme samenleving

De decenniumdoelstellingen, een netwerk van verschillende organisaties die zich bezighouden met armoede en sociale kwesties in Vlaanderen en Brussel, trokken begin dit jaar aan de alarmbel.

Armoede is immers vaak niet iemands eigen schuld, maar het resultaat van tal van factoren. De regeringsmaatregelen dreigen het risico op armoede nog meer te vergroten. Om tegengewicht te bieden aan deze barslechte signalen, zag Jong Groen een goede reden om een jaartraject rond armoede en sociale uitsluiting te organiseren.

Een werkgroep werd opgericht en werkte een ruwe tekst uit om de visie en de standpunten van Jong Groen scherp te stellen. Alle leden en afdelingen waren uitgenodigd om deze tekst grondig te herbekijken en om amendementen in te dienen, die uiteindelijk tot een uitgewerkt standpunt leiden. Dit gebeurde op zaterdag 18 april, toen verzamelden Jong Groenen overal te lande in Leuven voor het eindpunt van dit traject: het congres!

Na veel wikken en wegen, pittige debatten en vurige discussies werd standpunt per standpunt gestemd tot een herwerkte tekst. Het resultaat is een hele reeks beleidsvoorstellen om het eeuwenoude probleem van armoede en sociale ongelijkheid aan te pakken.

Zo toont Jong Groen zich op lange termijn voorstander van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Dit geeft mensen niet enkel zekerheid op financieel vlak, maar zorgt er ook voor dat mensen heel wat meer kansen kunnen grijpen; door zich bijvoorbeeld vrijwillig te engageren, bij te scholen …

We pleiten ook voor de oprichting van een Gemeenschapshuis, een centrale plaats waar elke sociale dienst op een laagdrempelige manier wordt aangeboden. Daarnaast stellen we ook voor om in gratis basisgezondheidszorg te voorzien, een absoluut recht op een kwalitatieve woning, toegankelijk openbaar vervoer en een onverhoogd studiegeld om ieders kansen in het Hoger Onderwijs te waarborgen.

Onbetaalbaar? Toch niet! Er werd ook een financiële transactietaks goedgekeurd, die geldt op het verhandelen van aandelen, obligaties en wisselkoersen. Een doordeweekse consument voelt daar eigenlijk niet zo veel van. Ook een vermogenswinstbelasting leek ons een ideale piste voor herverdeling, samen met een verhoogde aandacht voor de strijd tegen alle vormen van fraude.
Jong Groen kiest dus resoluut voor een warme samenleving, waar het voor iedereen mogelijk is om alle kansen te grijpen, en waar armoede en sociale ongelijkheid geen plaats meer heeft.

Brendan De Baets

Woordenschat

 • zich bezighouden (+met) : s’occuper (de)
 • de armoede : la pauvreté, la misère
 • [uitdrukking] de alarmbel trekken : [expression] tirer la sonnette d’alarme
 • de uitsluiting : l’exclusion
 • scherp stellen : mettre au point
 • onvoorwaardelijk : inconditionnel
 • basisinkomen : revenu de base
 • [uitdrukking] de kans grijpen : tenter, saisir sa chance
 • laagdrempelig : à la portée de tous, accessible à tous
 • het verhandelen (van) : le commerce, le négoce
 • doordeweeks : de la semaine
 • vermogenswinstbelasting : impôt sur la plus-value
  (vermogen : fortune | winst : gain, plus-value | belasting : impôt)

Simon Deleruelle