Minder vluchtelingen ? Pak klimaatproblematiek aan !

De regering nam eind oktober enkele maatregelen om de keuze van vluchtelingen voor ons land te ontmoedigen.

Jong Groen stelt voor het probleem bij de oorzaak aan te pakken.

Jong Groen organiseerde op zaterdag 24 oktober een themadag over klimaat. De wetenschappelijke bevindingen over klimaat zijn alom bekend, daarom gooiden we het eens over een andere boeg. Aan bod kwam de link tussen klimaat en conflict.

Eind oktober besliste onze regering dat vluchtelingen vanaf nu onze Westerse waarden en normen moeten ondertekenen. Hun verblijfsrecht wordt beperkt tot 5 jaar. Symbolische maatregelen om de vluchtelingenstroom naar België te ontmoedigen. Jong Groen wil hier verder in gaan: vermijden dat mensen op de vlucht slaan, nu, maar vooral ook in de toekomst. Hoe? Door het aanpakken van klimaatverandering.

Vaak onderbelicht, maar klimaatverandering is één van de oorzaken van het conflict in Syrië. Het vruchtbare platteland van Syrië werd tussen 2006 en 2010 geteisterd door een nooit geziene droogte. Gevolg was honger, plattelandsvlucht, steden die uit hun voegen barsten en de toestroom van boeren niet konden voeden noch te werk stellen. Dit alles, gecombineerd met een politieke dictatuur die niet reageerde op de noden van de bevolking, veroorzaakte de Syrische oorlog, met de enorme vluchtelingenstroom als gevolg.

Om de vluchtelingenproblematiek écht aan te pakken, is een ambitieus en bindend klimaatakkoord nodig. Precies datgene wat op de agenda staat van de COP 21 in Parijs, die eind volgende maand begint. Jong Groen doet alvast enkele suggesties aan de Belgische delegatie: ijver in de lichtstad voor 60% minder CO2-uitstoot tegen 2030, voor 35% hernieuwbare energie, voor 40% energiebesparingen. Na jullie mislukte akkoord van dit weekend, kan dit misschien het schaamrood op jullie wangen wat wegwerken, waarde klimaatministers. In de straten van Parijs zullen 10 000 Belgen lopen die jullie daarin ondersteunen.

___

Céline Van Den Abeele

___

Woordenschat

 • vluchteling (de) : réfugié
 • aanpakken : saisir, s’attaquer à
 • ontmoedigen : décourager, démotiver
 • het over een andere boeg gooien : changer de cap [expression]
 • waarde (de) : valeur
 • verblijfsrecht (het) : droit de séjour
 • op de vlucht slaan : prendre la fuite [expression]
 • klimaatverandering (de) : changement climatique
 • onderbelicht : méconnu
 • platteland (het) : campagne, régions rurales
 • teisteren : ravager
 • uit zijn voegen barsten : exploser [expression]
 • bindend : contraignant
 • alvast : déjà, en attendant
 • ijver (de) : zèle, ardeur
 • lichtstad (de) : Ville Lumière (Paris)
 • mislukken : échouer
 • het schaamrood op jullie wangen (wat) wegwerken : faire (quelque peu) disparaître la rougeur de la honte de vos joues [expression]
 • ondersteunen : soutenir

___

Simon Deleruelle